news
Dowell Battery Pass the Safety Testing of Korea Ministry of Transport

ថ្ម Dowell ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តសុវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនកូរ៉េ

មករា-12-2022
គុណភាពផលិតផលត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយផ្នែកធ្វើតេស្ត។ស្តង់ដារការធ្វើតេស្តរបស់ក្រសួងសន្តិសុខកូរ៉េខាងត្បូងគឺខ្ពស់ជាងស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ការធ្វើតេស្តនេះចែកចេញជា៧មុខគឺ តេស្តលើសបន្ទុក តេស្តលើសការហូរចេញ តេស្តសៀគ្វីខ្លី តេស្តធ្លាក់កម្ពស់ខ្ពស់។
ស្វែង​យល់​បន្ថែម